Tarieven

In het algemeen wordt fysiotherapie vergoed door uw ziektekostenverzekering. Wij raden u aan om van te voren uw polisvoorwaarden door te lezen. Daarin staat vermeld op hoeveel behandelingen u recht heeft. U kunt natuurlijk ook uw ziektekosten-verzekeraar hierover bellen. Een handige website met informatie over zorgverzekeringen voor patiënten is www.zorgvergoeding.com.

Voor kinderen tot 18 jaar vindt vergoeding vanuit de basisverzekering plaats voor de eerste 18 behandelingen. Daarna, afhankelijk van uw polis, uit de aanvullende verzekering.

Bij chronische aandoeningen die voorkomen op de door de overheid opgestelde “chronische lijst”, de z.g. “lijst Borst”, worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed. Vanaf de 21e behandeling gebeurt dit vanuit de basisverzekering. Wij declareren rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekering. Alleen als u niet (aanvullend) verzekerd bent of het maximaal aantal te vergoeden behandelingen is overschreden, ontvangt u van ons een nota.

In onze wachtkamers hangt een overzicht van onze particuliere tarieven. Hieronder kunt u de particuliere tarieven downloaden.

Klik hier voor een overzicht van de tarieven: Tarieven 2024.