• Gezonde / onbedreigde patiënt met hoge kalenderleeftijd
  • Ouderen die op basis van hun hoge leeftijd specifieke klachten hebben
  • Kwetsbare ouderen / Ouderen met dynamische evenwichtsproblemen
  • Patiënten met geriatrische ziektebeelden

Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie is voor ouderen met algemene en specifieke klachten die te maken hebben met bepaalde karakteristieken horend bij het ouder worden. Onderscheid wordt gemaakt tussen:

  • Gezonde / onbedreigde patiënt met hoge kalenderleeftijd
  • Ouderen die op basis van hun hoge leeftijd specifieke klachten hebben.
  • Kwetsbare ouderen
  • Ouderen met dynamische evenwichtsproblemen. Bij deze ouderen zie je veel valincidenten, botbreuken en achteruitgang van transfers en het lopen.
  • Patiënten met geriatrische ziektebeelden Ouderen met vaak verschillende aandoeningen tegelijk zoals: hersenbloeding/ -infarct, dementie, arthrose, osteoporose, reuma, ziekte van Parkinson, multiple sclerose (MS), delier e.d.

De geriatrie fysiotherapeut bepaalt of u in aanmerking komt voor geriatriefysiotherapie door het bepalen van de karakteristieken. Dit gebeurt door o.a. observatie, uitvragen, patiëntgegevens en specifiek onderzoek. De geriatrie fysiotherapie begrijpt wat er tijdens het ouder worden gebeurt en heeft de kennis om een specifiek behandelplan op te stellen samen met de patiënt en indien nodig in overleg met familie, partner, verzorgende of arts. De geriatrie fysiotherapeut komt als het nodig is ook bij u thuis en kan ingezet worden om valincidenten te voorkomen en transfers in de thuissituatie te verbeteren. Er wordt gekeken naar coördinaite, kracht en uithoudingsvermogen. In onze praktijk is een ruime ervaring opgebouwd met het fysiotherapeutisch behandelen van ouderen. Er is een samenwerking met de Prins Hendrikstichting, voor het behandelen van cliënten van de Karveel, een afdeling voor psychogeriatrie (dementerende ouderen). Ook als u alleen advies wilt over bewegen en fit blijven op hoge(re) leeftijd, kunt u bij ons terecht.