• Speciaal voor mensen met een chronische aandoening als COPD
  • Speciaal voor mensen met een chronische longziekten

Begeleiding chronische patiënten

Speciaal voor mensen met een chronische aandoening zoals COPD bieden wij begeleiding. Deze begeleiding richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.

Bewegen is voor mensen met een chronische aandoening heel belangrijk, maar niet altijd zo vanzelfsprekend en het is vaak lastig de eerste stap tot bewegen te nemen. 
U wordt door één van onze therapeuten begeleid met een trainingsprogramma gericht op het verbeteren van uw gezondheid en/of conditie en om uw handvaten te geven om bewegen in uw dagelijks leven in te bouwen. Het trainen vindt plaats in de fitnesszaal op de praktijklocatie Egmond aan Zee in de fitnesszaal. 

Voor oncologische patiënten geldt specifiek dat vóór, tussen of na de chemotherapie getraind kan worden om de conditie te verbeteren. Verder zijn de klachten die naar voren komen bij deze patiëntengroep o.a. spanningsklachten, pijn, verminderde mobiliteit, verminderde spierkracht, conditieverlies en vermoeidheid. Er kunnen ook problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s. Samen met u worden de behandeldoelen bepaald en een op maat gemaakte begeleiding ingezet.

U kunt zich voor bovengenoemde begeleiding aanmelden bij onze praktijk.