• Thuis in Balans, een praktijk voor ergotherapie
  • TrainID Co-ching en Feetback
  • Netwerken

Partners

Onze praktijk heeft een aantal samenwerkingsovereenkomsten om u als patiënt een zo breed mogelijk scala aan gezondheidszorg te kunnen aanbieden. Onze partners zijn:

- Thuis in Balans, een praktijk voor ergotherapie
De ergotherapeut helpt mensen die beperkingen of problemen ondervinden bij hun dagelijkse bezigheden, om hen weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren.

- TrainID Co-ching en Feetback
Dit is een psychologisch hulp- en adviesbureau voor kinderen, pubers en volwassenen. Zij trainen en coachen kinderen en volwassenen met de meest uiteenlopende problemen. Ook verzorgen zij cursussen en werken zij voor bedrijven.

- Netwerken
Wij zijn lid van het Parkinsonnet, het Orthopedie Netwerk en het Netwerk Oncologische Zorg. Het Orthopedie netwerk is een samenwerking tussen bij het netwerk aangesloten fysiotherapiepraktijken en de afdeling orthopedie van het M.C.A. te Alkmaar.

Verder bieden wij stagemogelijkheden aan studenten fysiotherapie van de Hogeschool van Amsterdam. Leerlingen in het middelbaar onderwijs kunnen bij ons een snuffelstage lopen om te kijken wat het vak fysiotherapie inhoudt.
Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de voetbalverenigingen Zeevogels en Adelbert.