Kirsten de groot

Kirsten is sinds september 2015 aan de praktijk verbonden.
Haar motivatie om fysiotherapeut te worden is gelegen in het feit dat zij mensen wilde helpen. Toen zij via een familielid in aanraking kwam met dit vakgebied was haar interesse geboren.
Na haar afstuderen in 2012 aan de Hogeschool van Amsterdam kwam zij er in de praktijk achter dat haar interesse toch vooral op het gebied van het behandelen van kinderen ligt.
In 2014 is zij dan ook gestart met de opleiding master kinderfysiotherapie aan de Hogeschool van Rotterdam. Naar verwachting zal zij in oktober 2018 afstuderen.

Kirsten werkt met kinderen van 0-18 jaar op de meest uitgebreide gebieden. Te denken valt aan baby’s met een voorkeurhouding, kinderen met een fijne en/of grof motorische ontwikkelingsachterstand, klachten aan het bewegingsapparaat en schrijfproblemen.