• Beweeg- en oefentherapie
  • Kinderen jonger dan 18 jaar
  • Begeleiding ouders

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar. De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek ‘vanzelf’. Sommige kinderen hebben hier wat hulp bij nodig omdat ze óf wat meer oefening nodig hebben óf omdat zij met een beperking zo goed mogelijk moeten leren omgaan.
Het kan zijn dat deze problemen zich voordoen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak. Als kinderen lichamelijk onhandig zijn, wordt ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie waarbij de therapeut samen met de kinderen en eventueel hun ouders aan het werk gaat. De kinderen leren hun bewegingsvaardigheden verbeteren en ontwikkelen op een manier die past bij hun belevingswereld.
De ouders worden geïnformeerd hoe zij het beste hun kind kunnen steunen. De kinderen moeten hun nieuwe vaardigheden veel en vaak oefenen en sommige kinderen hebben hier wat hulp bij nodig.

De kosten worden vergoed uit de basisverzekering: zonder verwijzing van een arts de eerste 9 behandelingen, met verwijzing van een arts de eerste 18 behandelingen. Na deze behandelserie wordt, afhankelijk van uw eigen Aanvullende verzekering, nog een aantal behandelingen vergoed. Wij adviseren u uw polis hierop na te lezen.